Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gewaarmerkt, gestempeld en ondertekend door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd op basis van zijn opleiding en ervaring.

De vertaler verklaart dat hij de vertaling naar eer en geweten heeft gemaakt en dat de vertaling naar zijn mening volledig en correct is. Een beëdigde vertaler kan voor een juridisch vertaalbureau werken of als zzp-er werken via bureau Wbtv.

Wanneer heb je een beëdigde vertaling nodig?

Vaak vragen officiële instanties, zoals de rijksoverheid. om een beëdigde vertaling, omdat ze er dan zeker van zijn dat de vertaling door een professionele vertaler is gemaakt. Bewijsstukken voor de rechtbank, diploma’s en getuigschriften, verklaringen van erfrecht en andere notariële akten die voor formele processen worden gebruikt moeten dus meestal beëdigd worden vertaald.

Wanneer heb je een legalisatie of apostille nodig?

Soms moeten ook de echtheid van de handtekening van de beëdigd vertaler aangetoond worden. Dit heet legalisatie. Dat kunnen we doen met een apostille van de rechtbank. Voor landen die niet zijn aangesloten bij het apostilleverdrag, is de legalisatieprocedure iets ingewikkelder.

De kwaliteit van een vertaling staat los van een eventuele beëdiging. 

Een beëdigde vertaling is niet altijd beter, als je je webshop laat vertalen heb je in principe geen beëdigde vertaler nodig.

In Nederland kunnen vertalers op grond van hun opleiding en ervaring een examen afleggen bij de rechtbank. Als dat met succes wordt afgerond, worden ze door de rechtbank geregistreerd als beëdigd vertaler. De registratie geldt altijd alleen maar voor een bepaalde talencombinatie. Een vertaler die voor de talencombinatie Engels-Nederlands is beëdigd, mag dus geen vertaling beëdigen voor de combinatie Duits-Nederlands.

Voor het beëdigen gelden enkele regels die nauw moeten worden gevolgd. Zo moet de beëdigde vertaling onlosmakelijk verbonden zijn met het origineel. Dit betekent dat er altijd een hardcopy van het origineel nodig is waar de vertaling aan wordt vastgehecht. De levering van de beëdigde vertaling gebeurt dan ook altijd via reguliere post en niet per e-mail. Ook wordt de beëdigde vertaling voorzien van een stempel door de vertaler.